Spotkanie opatkoweDrukuj

archiwum 201222 grudnia 2011 czonkowie Koa nr 66 w Zawierciu spotkali si na tradycyjnym "opatku".
Czonkowie Koa yczyli sobie wzajemnie samych sukcesw nad wod, a czas upyn mio podczas rozmw na "wdkarskie" tematy.

Walne Zgromadzenie KoaDrukuj

archiwum 2012W dniu 18 grudnia 2011 zostao powoane Koo nr 66 w Zawierciu. Powstao ono z poczenia k nr 66 i 73 w obecnoci przedstawiciela Polskiego Zwizku Wdkarskiego.
Celem zebrania byo podsumowanie 2011 roku oraz przedstawienie planu pracy Zarzdu Koa nr 66 na rok 2012, a take zapoznanie zabranych z planem finansowym na biecy rok.
W dyskusji poruszono wiele problemw, w tym zwizanych z kusownictwem, czystoci wd, wymiarem ochronnym ryb i zarybianiem oraz przestrzeganiem obowizujcych przepisw.