Historia koa

Rok zaoenia 1947

Koo nasze powstao w 1947 roku. Pierwszym prezesem koa by kol Marian Barya. Gdy powsta Polski Zwizek Wdkarski tj. od 1950 roku, nasze Koo stao si czci struktur PZW.
Pierwsz siedzib koa by Paacyk Szymaskiego, nastpne siedziby to, ZAFAMA, Bawena, a na dobre zadomowilimy si w lokalu uyczonym nam przez Spdzielni Mieszkaniow a mieszczcym si przy ulicy Mostowej 1.


Nazwa Koa

W midzyczasie koo zmienio nazw z Koo Miasto na Koo nr 66 Spdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie. Koo nasze jest jak gdyby matecznikiem dla k dziaajcych na terenie Zawiercia.
W roku 2011 doszo do poczenia dwch k to jest koa 73 O.. Zawiercie i koa 66 S.M. Zawiercie.

Nasze osignicia

Wrd dokona koa jest wiele Pucharw Druynowych tak Okrgowych jak i Oglnopolskich, a nawet nasz kolega zaj 3 miejsce na zawodach Midzynarodowych Katowice-Hale, jestemy te organizatorami Wdkarskiego Dnia Dziecka cieszcego si du popularnoci. Bylimy wielokrotne organizatorem Mistrzostw Polski Hutnikw w Wdkarstwie Spawikowym i Mistrzostw Polski Metalowcw, od prawie 20 lat organizujemy zawody o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie, jestemy take organizatorem Zimowych Zawodw Wdkarskich a od kilku lat organizujemy Zawody Spoecznej Stray Rybackiej. WSZYSKICH CHTNYCH ZAPRASZAMY DO WDKOWANIA