Regulamin na 2018 r.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Katowice uchwałą ZO nr 63/2017 z dnia 27.10.2017 r.

REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO DZIBICE nr 108I . Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne „Dzibice” nr 108 stanowią stawy: Duży o powierzchni 9,58 ha i Mały o powierzchni 2,23 ha. Łowisko zlokalizowane jest w gminie Kroczyce, powiat Zawiercie (zjazd w Kroczycach z drogi nr 78 w ul. Batalionów Chłopskich a następnie ul. Wierzbową w kierunku m.Dzibice). Łowisko jest typu mieszanego.

II . Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Dzibice nr 108” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń na w/w łowisko dla 85 osób.
3. Decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje zarząd koła zgodnie z umową użyczenia (§ 2. pkt.3 umowy użyczenia).
4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
5. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.
6. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów wędkarskich ( terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl).
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Dzibice” nr 108 i skontrolować rejestr oraz ilość złowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Dzibice nr 108 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła nr 66 SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1:
- w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00
- w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16.00-18.00.
2. Wysokość opłaty za zezwolenie wynosi :
- 260,00 zł opłata normalna dla członka PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
- 130,00 zł opłata dla członka uczestnika PZW upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb: karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
4. Istnieje możliwość wykupienia następnego zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego zezwolenia.

V. Godziny otwarcia łowiska:

Wędkowanie na łowisku licencyjnym „Dzibice” nr 108 dozwolone jest:
- zbiornik „Duży” – w miesiącach od stycznia do końca maja 2 dni w tygodniu oraz niedziele i święta od świtu do zmierzchu,
- w czerwcu 2 dni w tygodniu oraz niedziele i święta również w porze nocnej,
- od lipca codziennie i przez całą dobę.
- zbiornik „Mały” – codziennie od świtu do zmierzchu.
- dopuszcza się połów z lodu codziennie od świtu do zmierzchu.

VI. Postanowienia szczegółowe:

1. W danym dniu połów ryb dozwolony jest wyłącznie na jednym wybranym zbiorniku.
2. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
- leszcz do 30 cm
3. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR.
4. Obowiązują następujące dobowe (0:00-24:00) limity ilościowe ryb do zabrania łącznie z obu łowisk:
- karp, amur – łącznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- karaś – 4 szt.
- szczupak, sandacz – łącznie 2 szt.
- leszcz – 4 szt.
- jaź – 2 szt.
- sum̵ 1 szt
5. Łączny limit dobowy w/w gatunków na obu zbiornikach – 10 szt.
6. Złowienie limitu dobowego karpia, amura, szczupaka, sandacza (łącznie 2 szt.) kończy wędkowanie w danym dniu.
7. Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).
8. Obowiązuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.
9. Okresy ochronne pozostałych gatunków – zgodnie z RAPR.
10. Wędkowanie na zb. „Małym” dozwolone jest tylko na jedną wędkę metodą spławikową przy czym obciążenie zestawu nie może przekraczać wyporności spławika lub metodą spinningową.
11. Połów na żywca, martwą rybkę lub jej części dozwolony jest od 01 czerwca.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.__________________________________________________________________________

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Okręgu Katowice uchwałą ZO nr 64/2017 z dnia 27.10.2017 r.REGULAMIN ŁOWISKA LICENCYJNEGO nr 115 "DŁUGI"I. Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowisko licencyjne nr 115 "Długi" o powierzchni 1,02 ha zlokalizowane jest w gminie Ciągowice, powiat Zawiercie (zjazd w Ciągowicach z drogi
wojewódzkiej nr 796 w ul. Nadziei a następnie ok.1200 m ul. Sienkiewicza).
Łowisko jest typu mieszanego.

II. Gospodarz łowiska:

Gospodarzem łowiska licencyjnego nr 115 "Długi" jest Koło PZW nr 66 Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie z siedzibą w Zawierciu, ul. Mostowa 1.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na zbiorniku Długi i Szklarnia nr 115” na dany rok kalendarzowy.
2. Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń na w/w łowisko dla 55 osób.
3. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Po złowieniu ryby i włożeniu jej do siatki należy natychmiast wpisać ją do rejestru połowu, przed ponownym zarzuceniem wędki do wody.
4. Rejestr złowionych ryb oraz instrukcja jego prowadzenia znajduje się w Zezwoleniu.
5. Wędkowanie na łowisku dozwolone jest wyłącznie z brzegu.
6. Na łowisku obowiązuje zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
7. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu na żywca.
8. Wędkarz ma obowiązek utrzymać swoje stanowisko w czystości bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania.
9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach oraz na czas zarybień i organizowania zawodów wędkarskich (terminy zamknięcia łowiska będą podane w siedzibie koła, na tablicy ogłoszeń na łowisku i stronie internetowej koła www.pzwzawiercie.pl)
10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. Kontrolujący ma prawo do zatrzymania pojazdu na terenie zbiorników wchodzących w skład łowiska licencyjnego „Długi i Szklarnia” nr 115 i skontrolować rejestr oraz ilość złowionych ryb.
11. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska licencyjnego Długi i Szklarnia
nr 115 może spowodować zatrzymanie Zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, a także odmowę jego sprzedaży w roku następnym.

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

1. Zezwolenie można zakupić w siedzibie Koła SM Zawiercie w Zawierciu przy ul. Mostowej 1:
- w miesiącach od stycznia do końca maja w każdy czwartek w godz. 16.00 -18.00
- w pozostałych miesiącach – w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16.00 -18.00.
2. Wysokość opłaty dla członka PZW za Zezwolenie wynosi :
- 160,- zł upoważniająca do połowu 40 szt. łącznie następujących gatunków ryb:
karp, amur, lin, szczupak, sandacz, sum.
3. Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.
4. Istnieje możliwość wykupienia następnego Zezwolenia po wykorzystaniu limitu i zdaniu poprzedniego Zezwolenia.

V. Godziny otwarcia łowiska:

Łowisko licencyjne „Długi i Szklarnia” nr 115 jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

VI. Postanowienia szczegółowe:

1. Wprowadza się wymiary ochronne ryb: - amur do 40 cm
2. Wymiary ochronne pozostałych ryb – zgodnie z RAPR.
3. Obowiązują następujące dobowe (000-2400) limity ilościowe ryb do zabrania łącznie z obu łowisk:
- karp, amur – łącznie 2 szt.
- lin – 4 szt.
- karaś – 8 szt.
- szczupak, sandacz – łącznie 2 szt.
- leszcz powyżej 40 cm – 3 szt.
- leszcz do 40 cm – 5 szt.
4. Łączny limit dobowy w/w gatunków na obu zbiornikach – 10 szt.
5. Złowienie limitu dobowego ryb gat. karp, amur, szczupak, sandacz (łącznie 2 szt.) kończy wędkowanie w danym dniu.
6. Limity pozostałych ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR).
7. Obowiązuje okres ochronny dla leszcza w okresie od 01 stycznia do 30 maja.

8. Okresy ochronne ryb – zgodnie z RAPR.

VII. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.